ត្រឡប់មកវិញហើយ! បើកកុងបានលុយ រហូតដល់២លានរៀនភ្លាមៗ!
ទទួលបានទឹកប្រាក់រហូតដល់ ២លានរៀល ពេលបើកគណនី អេ អឹម ខេ ដោយខ្លួនឯងតាមរយៈ AMK Mobile។
កាលកំណត់: ចាប់ពីថ្ងៃទី ០៥ ខែវិច្ឆិកា ២០២១ រហូតដល់ថ្ងៃទី ៣១ ខែមករា ២០២២

របៀបចូលរួម៖
• ដោនឡូតកម្មវិធី AMK Mobile នៅក្នុងAppStore PlayStore HUAWEI AppGallery តាមតំណ http://onelink.to/ss87zk
• ចុចលើ “បង្កើតគណនីខ្លួនឯង (សែលហ្វី)” ដើម្បីបើកគណនី
• បំពេញរាល់ព័ត៌មានដែលចាំបាច់ទាំងអស់ ហើយរង់ចាំរយៈពេលយ៉ាងយូរ ២ថ្ងៃ ដើម្បីទទួលបានការបញ្ជាក់ការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់គណនីរបស់អ្នក
• បន្ទាប់ពីគណនីត្រូវបានបង្កើត លោកអ្នកនឹងទទួលបានសារទំនាក់ទំនងក្នុងទូរស័ព្ទ ប្រសិនបើលោកអ្នកបានឈ្នះរង្វាន់
• ទឹកប្រាក់ដែលឈ្នះនឹងត្រូវបញ្ចូលទៅក្នុងគណនី អេ អឹម ខេ របស់អ្នកដោយផ្ទាល់ ហើយលោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីប្រតិបត្តិការផ្សេងៗបានគ្រប់សេវាកម្ម

លក្ខន្តិក៖
• សម្រាប់តែអ្នកដែលបង្កើតគណនី អេ អឹម ខេ ថ្មីដោយប្រើប្រាស់មុខងារ“បង្កើតគណនីខ្លួនឯង (សែលហ្វី)” នៅលើ AMK Mobile តែប៉ុណ្ណោះ
• ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលឈ្នះគឺចាប់ពី ៤ ពាន់រៀល រហូតដល់ ២លានរៀល ដែលការចាប់យកអ្នកឈ្នះនឹងប្រព្រឹត្ត តាមប្រព័ន្ធជ្រើសរើសដោយចៃដន្យរបស់យើង
• អ្នកប្រើប្រាស់គណនីម្នាក់មានសិទ្ធិក្នុងការឈ្នះតែម្តងតែប៉ុណ្ណោះ
• អ្នកប្រើប្រាស់គណនីត្រូវមានអាយុចាប់ពី ១៨ ឆ្នាំឡើងទៅ
* យើងខ្ញុំសូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែលក្ខន្តិកផ្សេងៗនៅពេលណាមួយដោយពុំចាំបាច់ផ្តល់ជូនដំណឹងជាមុន!