កម្មវិធីធនាគារចល័ត

គ្មានអ្វីប្រសើរជាងការដែលយើងអាចធ្វើប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុពេលណាក៏បាន ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងងាយស្រួលគ្រប់ទីកន្លែង។

អេ អឹម ខេ ផ្តល់ជូននូវកម្មវិធីធនាគារចល័ត ដែលមានសុវត្ថិភាព ងាយស្រួល និងលឿនរហ័ស ដោយមានមុខងារជាច្រើន ដើម្បីបំពេញសេចក្តីត្រូវការសេវាហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នក។ លោកអ្នកពិនិត្យ និងតាមដានសាច់ប្រាក់របស់លោកអ្នកគ្រប់ពេលវេលា។ លោកអ្នកអាចធ្វើការទូទាត់វិក្កយបត្រ ឬផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់មនុស្សជាទីស្រលាញ់ជាមួយនឹងការចុចប៉ុន្មានដងតែប៉ុណ្ណោះ។ បន្ថែមលើនេះ លោកអ្នកអាច​បង្កើតផែនការសន្សំផ្ទាល់ខ្លួនដោយសម្រេចចិត្តថាប្រាក់ប៉ុន្មាន និងរយៈពេលប៉ុណ្ណា ដើម្បីបំពេញផែនការអនាគតរបស់ខ្លួន។

លក្ខណៈ និងអត្ថប្រយោជន៏កម្មវិធីធនាគារចល័ត អេ អឹម ខេ

ត្រួតពិនិត្យសមតុល្យ

ត្រួតពិនិត្យសមតុល្យក្នុងគណនីរបស់លោកអ្នកបានគ្រប់ពេលវេលា និងទីកន្លែង

ទូទាត់ប្រាក់កម្ចី

លោកអ្នកអាចទូទាត់ប្រាក់កម្ចី បានយ៉ាងងាយស្រួល លឿន រហ័សទាន់ចិត្ត

ទូទាត់វិក្កយបត្រ

បង់វិក្កយបត្រទឹក ភ្លើង សំរាម និងវិក្កយបត្រផ្សេងៗយ៉ាងងាយស្រួល

បញ្ចូលលុយទូរស័ព្ទ

បញ្ចូលលុយទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកគ្រប់ប្រព័ន្ធបានយ៉ាង ងាយស្រួល និងរហ័ស

ផ្ទេរប្រាក់

ផ្ទេរ ប្រាក់របស់លោកអ្នកទៅកាន់គណនី អេ​ អឹម ខេ ឬ សាច់ប្រាក់, ទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទ ដែលអាចដកប្រាក់បានជាមួយភ្នាក់ងារ អេ អឹម ខេ

បង្កើតគណនីថ្មី

លោក អ្នក អាចបើកគណនីសន្សំ ថ្មីពីទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នក

ការពារសាច់ប្រាក់លោក អ្នក

លោក អ្នក អាចកំណត់ មុខងារ ស្កែនមុខ ឬ ផ្តិតមេដៃ ដើម្បីបន្ថែមការការពារសុវត្ថភាពលើគណនីលោកអ្នក

ទាញយកកម្មវិធីធនាគារចល័ត អេ អឹម ខេ ឥឡូវនេះ!

របៀបប្រើប្រាស់កម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃចល័ត អេ អឹម ខេ!

ស្កែនឃ្យូអ ខាងក្រោមនេះដើម្បី ដឹងពីរបៀបចុះឈ្មោះ និងប្រើប្រាស់កម្មវិធីធនាគារចល័ត អេ អឹម ខេ៖

របៀបស្នើសុំ