ធនាគារឌីជីផល

សេវាធនាគាររហ័ស

បណ្តាញអេធីអឹម​

ជាមួយបណ្តាញម៉ាស៊ីន ដក-ដាក់ប្រាក់ អេ អឹម ខេ ធ្វើឲ្យលោកអ្នកងាយស្រួល ក្នុងការចូលទៅកាន់គណនីបានយ៉ាងរហ័សគ្រប់ពេលវេលា លោកអ្នកអាចដកប្រាក់ និងផ្ទេរប្រាក់ពីគណនីមួយទៅគណនីមួយបានយ៉ាងងាយស្រួល។ លើសពីនេះលោកអ្នកអាច ព្រីនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសង្ខេប ត្រួតពិនិត្យសមតុល្យ ប្តូរលេខសម្ងាត់ និងដាក់ប្រាក់ជាដើម។
សម្រាប់សាកសួរព័ត៌ទាក់ទងនៅនឹងកាតអេធីអឹម  ឬប្រតិបត្តិការផ្សេងៗសូមទាក់ទងមកមណ្ឌលទំនាក់ទំនងសេវាអតិថិជនតាមរយៈលេខទូរស័ព្ឌ ៨៥៥-២៣ ២២​​ ០​​២ ០២/១៨០០​ ២០០ ២០០

ស្វែងរកបន្ថែមអំពីការិយាល័យ អេ អឹម ខេ និងទីតាំម៉ាស៊ីនអេធីអឹម  សូមចូលទៅកាន់ទំព័រ ស្វែងរក AMK របស់យើង។

ភ្នាក់ងារធនាគារចល័ត

ភ្នាក់ងារ អេ អឹម​ ខេ ផ្តល់ជូនសេវាដ៏ច្រើនសម្បូរបែបដូចជា សេវាផ្ទេរប្រាក់ បង់ប្រាក់កម្ចី បើកប្រាក់បៀវត្សរ៍ ដក និងដាក់ប្រាក់ពីគណនីរបស់លោកអ្នក បង់វិក្កយបត្រ បញ្ចូលកាតទូរស័ព្ទ និងទូទាត់សេវាផ្សេងៗជាច្រើនទៀត។

ចង់បានចំណូលច្រើន ធ្វើជាភ្នាក់ងារ អេ អឹម ខេ ឥឡូវនេះ​ !

អត្ថប្រយោជន៍របស់ភ្នាក់ងារ

លក្ខខណ្ឌ

ក្លាយជាភ្នាក់ងារ អេ អឹម ខេ

Download AMK Agent App (Nice design of Android and iOS display)

Get it on Google Play

Download on the App Store

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមទាក់ទងនឹងក្លាយជាភ្នាក់ងារ អេ អឹម ខេ  សូមទូរស័ព្ទមកលេខ ៨៥៥-២៣ ២២ ០២ ០២ ឬ ១៨០០ ២០០ ២០០

សេវាធនាគារតាមទូរស័ព្ទដៃ

ជាមួយ អេ អឹម ខេ Mobile ភាពងាយស្រួលគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកអ្នកគ្រប់ពេល និងគ្រប់ទីកន្លែង

Get started

Download AMK Agent App

(Nice design of Android and iOS display)

Get it on Google Play

Download on the App Store

How to apply/use?

AMK Internet Banking

Coming Soon!