សេវាបង់រំលស់

មិនថាលោកអ្នកចង់មានទ្រព្យសកម្ម​ (រថយន្ត ទោចក្រយានយន្ត រម៉កកង់បី ម៉ាស៊ីនឬគ្រឿងចក្រកសិកម្ម។ល។) សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ក្នុងអាជីវកម្ម ឬផ្ទាល់ខ្លួន ជាពិសេសនោះលោកអ្នកមិនចាំបាច់បារម្ភអំពីការតម្រូវឲ្យដាក់វត្ថុបញ្ចាំដូចជា ដីធ្លី ផ្ទះសម្បែង សេវាបង់រំលស់ អេ អឹម ខេ ផ្តល់ជូនលោកអ្នកតាមតម្រូវការ។

អេ អឹម ខេ ផ្តល់ជូនសេវាបង់រំលស់ជាច្រើនសក្តិសមនឹងសេចក្តីត្រូវការអាជីវកម្ម និងសេចក្តីត្រូវការផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នក ដោយមានលក្ខខណ្ឌ និងការបង់ប្រាក់សងវិញជាមួយនឹងភាពបត់បែន។

“សេវាបង់រំលស់ អេ អឹម ខេ ធ្វើឲ្យអតិថិជនរបស់យើងអាចទទួលបានអ្វីដែលខ្លួនចង់បាន។

លក្ខណៈផលិតផល និង អត្ថប្រយោជន៍

លក្ខណៈផលិតផលម៉ូតូកង់បីគ្រឿងចក្រកសិកម្មសម្ភារអាជីវកម្ម
រូបិយប័ណ្ណដុល្លារដុល្លារដុល្លារ ដុល្លារ
អត្រាការប្រាក់សមរម្យសមរម្យសមរម្យ សមរម្យ
ទំហំកម្ចី១០០%នៃតម្លៃម៉ូតូ ប៉ុន្តែមិនឱ្យលើសពី ៣.០០០ ដុល្លារ១០០%នៃតម្លៃកង់បី ប៉ុន្តែមិនឱ្យលើសពី ៥.០០០ ដុល្លារ៧០%នៃតម្លៃគ្រឿងចក្រ ប៉ុន្តែមិនឱ្យលើសពី ៣០.០០០ ដុល្លារ ៧០%នៃសម្ភារអាជីវកម្ម ប៉ុន្តែមិនឱ្យលើសពី ១០០.០០០ ដុល្លារ
រយៈពេលពី ១២ ទៅ ៣៦ ខែពី ១២ ទៅ ៣៦ ខែពី ១២ ទៅ ៤៨ ខែ ពី ១២ ទៅ ៨៤ខែ
របៀបបង់សងបង់ថេរ/បង់ថយបង់ថេរ/បង់ថយបង់ថេរ/បង់ថយ/បង់តាមរដូវកាល បង់ថេរ/បង់ថយ/បង់តាមរដូវកាល

* ចំពោះសេវាបង់រំលស់សម្ភារអាជីវកម្ម គឺមានផ្តល់ជូនសម្រាប់តែអ្នករស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញ ខេត្តកណ្តាល និងអង្គស្នួលតែប៉ុណ្ណោះ!

លក្ខខណ្ឌ

ឯកសារតម្រូវ

 របៀបស្នើសុំ