ការផ្ដល់ជូនដ៏អស្ចារ្យ “លុយក៏បាន ឡានក៏ឈ្នះ” ពី  អេ អឹម ខេ

ការផ្ដល់ជូនមិនធ្លាប់មានពី អេ អឹម ខេ បានមកដល់ហើយ! អតិថិជនទាំងអស់ នឹងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់យ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ សរុបជាទឹកប្រាក់សរុបជាង ៤០០.០០០.០០០ រៀល។ ដើម្បីទទួលបានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ លោកអ្នកគ្រាន់តែធ្វើប្រតិបត្តិការណាមួយដូចជា ប្រាក់កម្ចី គណនីសន្សំមានកាលកំណត់ គណនីកូនឆ្លាត សេវាធនាគារចល័ត AMK Mobile ដៃគូអាជីវកម្ម និងធ្វើប្រតិបត្តិការតាមភ្នាក់ងារ អេ អឹម ខេ។

រយៈពេលការផ្ដល់ជូន៖ ថ្ងៃទី១ ខែមេសា ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៤

រង្វាន់សរុប៖
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម៖

តាមដានក្នុងគេហទំព័រហ្វេសបុក (AMK អេ អឹម ខេ) និងទំនាក់ទំនងមកកាន់យើងខ្ញុំ៖ 023 220 202 ឬ 1800 200 200 (មិនគិតថ្លៃសេវា)។

*យើងខ្ញុំសូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែលក្ខន្តិកផ្សេងៗនៅពេលណាមួយដោយពុំចាំបាច់ផ្តល់ជូនដំណឹងជាមុន!