សេវារំលស់រថយន្ត

អេ អឹម ខេ ផ្តល់ជូនសេវារំលស់រថយន្ត រហ័ស មិនស្មុគស្មាញ អត្រាការប្រាក់ទាប ​និងការបង់សងមានភាពបត់បែនងាយស្រួល។

របៀបស្នើសុំ៖
លោកអ្នកគ្រាន់តែជ្រើសរើសប្រភេទរថយន្តដែលអ្នកពេញចិត្ត រួចទាក់ទងមកកាន់សេវាអតិថិជនរបស់ អេ អឹម ខេ
ដើម្បីដាក់ពាក្យតាមរយៈ៖
• ហ្វេសប៊ុកផេក AMK អេ អឹម ខេ
• 023 220 202 / 1800 200 200 (ឥតគិតថ្លៃ)
• ឬ អញ្ជើញមកកាន់ការិយាល័យណាមួយរបស់ អេ អឹម ខេ ដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត។

ល.រលក្ខខណ្ឌបរិយាយលម្អិត
1អតិថិជនគោលដៅផ្ដល់ជូនសម្រាប់ អតិថិជន ឯកត្តជន
2ប្រភេទភតិសន្យាហិរញ្ញវត្ថុភតិសន្យាហិរញ្ញវត្ថុលើរថយន្តសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងគ្រួសារ
3រូបិយប័ណ្ណដុល្លារ
4ទំហំភតិសន្យារហូតដល់​ ៥០,០០០ដុល្លារ
5រយៈពេលភតិសន្យា១២ – ៧២ ខែ
6របៀបសងប្រាក់សងប្រាក់ដើមថេរប្រចាំខែ (Installment)សងប្រាក់ដើម និងការប្រាក់ថេរប្រចាំខែ (Annuity)
7ទុនចូលរួមថ្មី៖ ២០% នៃតម្លៃរថយន្ត​ មួយទឹកនាំចូល៖ ១៥% នៃតម្លៃរថយន្ត មួយទឹកមានផ្លាកលេខ៖​​ ១៥% នៃតម្លៃរថយន្ត
8ម៉ាករថយន្ត និងឆ្នាំផលិតម៉ាករថយន្ត៖ មិនកំណត់
9សេវាផ្សេងៗ– ធានារ៉ាប់រង​
– សេវាអ៊ីនធឺណិតសម្រាប់ GPS
– សេវា GPS