គណនីសោធនិវត្តន៍

តើលោកអ្នកមិនចង់បារម្ភអំពីស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនក្នុងវ័យចំណាស់មែនទេ? បើមែន សូមចាប់ផ្តើមសន្សំប្រាក់នៅពេលលោកអ្នកនៅក្មេងវ័យ!

គណនីសោធនិវត្តន៍លោកអ្នកសន្សំជាប្រចាំទៅតាមលទ្ធភាពដែលខ្លួនអាចធ្វើបានជាមួយនឹងអត្ថប្រ​យោជន៍​​ដ៏សម្បូរបែប។ លោកអ្នកនឹងទទួលបានប្រាក់លើកទឹកចិត្ត ៥% លើប្រាក់របស់លោកអ្នក បូកបន្ថែមលើអត្រាការប្រាក់នៅពេលគណនីឈានដល់ពេលកំណត់។ ក្រៅពីនេះ អេ អឹម ខេ ក៏មានផ្តល់ជូននូវសេវាធានារ៉ាប់រងពិការភាព និងមរណៈភាពបណ្តាលមកពីគ្រោះថ្នាក់រហូតដល់ ៣០០%​ នៃសមតុល្យក្នុងគណនី (មិនលើស ២០០ ០០០ ដុល្លារអាមេរិក)។

លោកអ្នកនឹងទទួលបាននូវការបញ្ចុះតម្លៃយ៉ាងច្រើន ដែលផ្តល់ជូនដោយដៃគូអាជីវកម្មរបស់ អេ អឹម ខេ ទូទាំងប្រទេសដោយគ្រាន់តែមានកាត។

លក្ខណៈផលិតផល និងអត្ថប្រយោជន៍

Codebeautify.org Text to HTML Converter

លក្ខណៈផលិតផល បរិយាយ
រូបិយប័ណ្ណ ខ្មែររៀល/ដុល្លារ/បាត
អត្រាការប្រាក់(ប្រចាំឆ្នាំ) រហូតដល់ ២.០០%
តម្រូវឲ្យមានប្រាក់ចំនួន ២០.០០០រៀល / ៥ដុល្លារ / ២០០បាត
កម្រៃសេវាពេលបិទគណនី មិនមាន
ឯកសារបញ្ជាក់កម្មសិទ្ធិគណនី លិខិតបញ្ជាក់
ការប្រើប្រាស់ គ្រប់បណ្តាញ អេ អឹម ខេ ទាំងអស់
ពន្ធកាត់ទុក ៦%សម្រាប់អ្នកមានទីលំនៅអចិន្ត្រៃយ៍, ១៤% សម្រាប់អ្នកមានមិនមានទីលំនៅអចិន្ត្រៃយ៍
អត្ថប្រយោជន៍បន្ថែម ទទួលបានការការពារសេវាធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិត និងពិការភាព យោងទៅតាមគោលនយោបាយរបស់ អេ​ អឹម ខេ

លក្ខខណ្ឌ

របៀបបើកគណនី