គណនីកូនឆ្លាត

សុវត្ថិភាពដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់តម្រូវការអនាគតកូនរបស់អ្នកសូមចាប់ផ្តើមបើកគណនីកូនឆ្លាតជាមួយយើងនៅថ្ងៃនេះ!

រឿងល្អបំផុតមួយដែលឪពុក ម្តាយ អាចធ្វើសម្រាប់កូនៗ របស់ពួកគេគឺសន្សំប្រាក់ដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់ពួកគេទៅអនាគត។ គណនីកូនឆ្លាតគឺជាគណនីវិនិយោគរយៈពេលវែងដែលផ្តល់នូវវិធីដ៏ល្អក្នុងការសន្សំប្រាក់សម្រាប់កូនៗ របស់អ្នកដើម្បីបំពេញតម្រូវការហិរញ្ញវត្ថុនាពេលអនាគតរបស់ពួកគេដូចជាសម្រាប់ការអប់រំ ដំណើរកំសាន្ត បង្កើតអាជីវកម្ម និងដើម្បីសម្រេចក្តីស្រមៃផ្សេងៗរបស់បុត្រធីតារបស់លោកអ្នក។ល។ បន្ថែមលើអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ អេ អឹម ​ខេ ក៏ផ្តល់នូវការធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតដល់ម្ចាស់គណនីផងដែរ។

លក្ខណៈផលិតផល និងអត្ថប្រយោជន៍

លក្ខណៈផលិតផលបរិយាយ
រូបិយប័ណ្ណខ្មែររៀល/ដុល្លារ
អត្រាការប្រាក់(ប្រចាំឆ្នាំ)៣.០០%
រយៈពេលរហូតដល់១៧ឆ្នាំ
ការដាក់ប្រាក់ដំបូង (អបរិមា)KHR ៤០.០០០ / USD ១០
ទីកន្លែងប្រតិបត្តិការគ្រប់បណ្តាញប្រតិបត្តិការរបស់ អេ អឹម ខេ
អត្ថប្រយោជន៍ធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតលើគ្រោះថ្នាក់ និងជំងឺក្នុងករណីស្លាប់ ឬពិការភាពអចិន្ត្រៃយ៍រហូតដល់ ៥០០០ដុល្លារ ឬ ៣០០% នៃចំនួនទឹកប្រាក់សរុបដែលមាននៅក្នុងគណនីនៅចុងខែ (អតិបរមា USD ២០០.០០០)។

លក្ខខណ្ឌដើម្បីបើកគណនី៖

សម្គាល់៖

សូមចុច ត្រង់នេះ ដើម្បីទាញយកសៀវភៅព័ត៌មានពីគណនីកូនឆ្លាត