ឱកាសការងារ

អេ អឹម ខេ គឹជាជម្រើសអាជីពការងាររបស់អ្នក​“!

អាជីពការងារនៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេ អឹម ខេ​​ មិនត្រឹមតែទទួលបានប្រាក់បៀវត្ស៍ដែលប្រកួតប្រជែងប៉ុណ្ណោះទេ  យើងគាំទ្រនិយោជិករបស់យើងក្នុងការអភិវឌ្ឍ និងរីកចម្រើនទៅមុន ដោយជួយពួកគេស្វែងរកភាពខ្លាំងរបស់ខ្លួន និងភាពពេញចិត្ត។​

អេ អឹម ខេ គឺជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលឈានមុខគេនៅកម្ពុជា និងមានបណ្តាញប្រតិបត្តិការទូទាំងប្រទេស។ គិតត្រឹមថ្ងៃទី ២១ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២៤ នេះ បណ្តាញប្រតិបត្តិការដូចជា ការិយាល័យសរុបចំនួន ១៤៩ ការិយាល័យ បុគ្គលិក ៣.៧៣១ ភ្នាក់ងារ ៦.៣៤៨ និង ម៉ាស៊ីនអេធីអឹម/ស៊ីឌីអឹម ៩៤ កន្លែង ដែលបានផ្តល់សេវាដល់អតិថិជនសរុបជាង ១ លាននាក់តាមរយៈផលិតផលកម្ចី បញ្ញើ និងធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូច និងសេវាផ្ទេរប្រាក់ ព្រមទាំងប្រតិបត្តិការជាង ៦.៩ លាន។

បច្ចុប្បន្ននេះ អេ​ អឹម ខេ កំពុងជ្រើសរើសបុគ្គលិកដែលមានសមត្ថភាព និងបទពិសោធន៍ដូចខាងក្រោម៖

ប្រចាំនៅតាមបណ្តាលសាខា​

10

Job Description>>

31-កក្កដា-2024

ប្រចាំនៅតាមបណ្តាលសាខា​

30

Job Description>>

31-កក្កដា-2024

ព៌តមានអំពីការងារ

បេក្ខជនដែលចាប់អារម្មណ៍ការងារជាមួយ អេ អឹម ខេ! សូមផ្ញើប្រវត្តិការងារ និងលិខិតអមទៅនាយកដ្ឋានធនធានមនុស្ស៖

អគារលេខ ២៨៥  មហាវិថីយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទ (ផ្លូវ ២៧១) ​ សង្កាត់ទំនប់ទឹក  ខណ្ឌបឹងកេងកង រាជធានីភ្នំពេញ ប្រអប់សំបុត្រលេខ៖ ៤៨០

ទូរស័ព្ទ៖ ០២៣ ៩៩៣ ០៦២ ឬ ០២៣ ៨៦១ ៤៦១

សារអេឡិចត្រូនិច៖ job@amkcambodia.com