កម្ចីកែលម្អគេហដ្ឋាន

ការមានលំនៅឋានផ្ទាល់ខ្លួន គឺជាក្តីសុបិនរបស់មនុស្សជាច្រើន។ ការមានផ្ទះផ្ទាល់ខ្លួនគឺជាមោទកភាព សុវត្ថិភាព ផាសុកភាព និងភាពថ្លៃថ្នូនៅក្នុងសង្គម។ ផ្ទះគឺជាកន្លែងដែលអ្នកចំណាយពេលវេលាជាមួយគ្រួសារជាទីស្រលាញ់។ យើងបានដឹងថាវាលំបាកណាសម្រាប់គ្រួសារដែលមានចំណូលទាប ក្នុងការសម្រេចក្តីសុបិនរបស់ខ្លួន។

កម្ចីកែលម្អគេហដ្ឋាន អេ អឹម ខេ ផ្តល់ជូនលក្ខខណ្ឌដែលមានភាពបត់បែនបាន ដើម្បីបំពេញសេចក្តីត្រូវការទិញផ្ទះ ឬសង់ផ្ទះក្នុងក្តីសុបិនរបស់លោកអ្នក។

លក្ខណៈផលិតផល និងអត្ថប្រយោជន៍

លក្ខណៈផលិតផល បរិយាយ
រូបិយប័ណ្ណ ខ្មែររៀល/ដុល្លារ
អត្រាការប្រាក់ សមរម្យ
ទំហំកម្ចី ពី ៥.០០១ រហូតដល់៥០.០០០ដុល្លារ ឬរូបិយប័ណ្ណដែលមានតម្លៃស្មើ
រយៈពេល ពី ៣ ដល់ ១២០​ ខែ
របៀបបង់សង មានភាពបទបែន
ប្រភេទទ្រព្យបញ្ចាំ ប្លង់រឹង ឬ ប្លង់ទន់

លក្ខខណ្ឌ

ឯកសារតម្រូវ

របៀបស្នើសុំ