បើកកាតឥណពន្ធ UnionPay នៅថ្ងៃនេះ ទទួលបានទឹកប្រាក់ត្រលប់

បើកកាតឥណពន្ធ UnionPay របស់ អេ អឹម ខេ នៅថ្ងៃនេះ នឹងទទួលបានទឹកប្រាក់ត្រលប់ ២% លើការទូទាត់ចំណាយលើកដំបូង និងទទួលបានទឹកប្រាក់ត្រលប់ ១% លើការទូទាត់ចំណាយជាប្រចាំ។ ជាមួយកាតឥណពន្ធ UnionPay របស់ អេ អឹម ខេ លោកអ្នកអាចទូទាត់ជាមួយម៉ាស៊ីនគិតលុយ (POS) គ្រប់ធនាគារ ដែលមាននៅតាមផ្សារទំនើប ម៉ាត រោងកុន ហាងលក់សម្លៀកបំពាក់ ហាងកាហ្វេ និងហាងផ្សេងៗជាច្រើនទៀតទូទាំងប្រទេស។

លក្ខន្តិក៖

ប្រសិនបើមានចម្ងល់ សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់សេវាបម្រើអតិថិជនតាមរយៈលេខ ០២៣ ២២០ ២០២/១៨០០ ២០០ ២០០ (ឥតគិតថ្លៃ) ឬហ្វេសប៊ុកផេក AMK អេ អឹម ខេ

*យើងខ្ញុំសូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែលក្ខន្តិកផ្សេងៗនៅពេលណាមួយដោយពុំចាំបាច់ផ្តល់ជូនដំណឹងជាមុន!