ឥលូវនេះ អតិថិជនអាចរីករាយ ក្នុងការវេរលុយពី កម្ពុជា ទៅក្រៅលើសពី ១០ ប្រទេស ត្រឹមតែ ០១ ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះ បានគ្រប់ពេល វេលា និង គ្រប់ទីកន្លែងតាមរយៈUnionPay។

ការផ្តល់ជូននេះ មានសុពលភាពត្រឹមថ្ងៃទី ៣១ ធ្នូ ២០២១

លក្ខខណ្ឌ

• ការផ្តល់ជូននេះ គឺសម្រាប់អតិថិជនទាំងអស់ ដែលមានគណនី និងគ្មានគណនីនៅ អេ អឹម ខេ ដែលមានបំណងចង់វេរលុយទៅកាន់ ១២ប្រទេស រួមមាន ប្រទេសចិន សិង្ហបុរី វៀតណាម ហ្វីលីពីន ហុងកុង ឥណ្តូនេស៊ី ជប៉ុន ម៉ាឡេស៊ី ម៉ាកាវ ឡាវ កម្ពុជានិង ថៃ
• អតិថិជនតម្រូវអោយមានគណនី អេ អឹមខេ សម្រាប់ការវេរលុយតាមកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ អេ អឹម ខេ ម៉ូបែលអេប
• ការផ្តល់ជូននេះ គឺសម្រាប់អតិថិជនដែល វេរប្រាក់តាមដៃគូរ Unionpay ។
• ការកំណត់ចំនួនទឹកប្រាក់ ក្នុងការ វេរ ០១ ប្រតិបត្តិការ និង អំឡុងពេល ០១ថ្ងៃ ត្រូវអនុវត្តន៍តាម លក្ខខ័ណ្ឌរបស់ដៃគូរ អេ អឹម ខេ។
• អេ អឹម ខេ សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែ ឬបញ្ឈប់ការផ្ដល់ជូននេះ ដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។

សូមទាញ យកកម្មវិធីទូរស័ព្ទរបស់ អេ អឹម ខេ តាមរយៈ AppStore, Huawei GalleryApp or PlayStore: http://onelink.to/ss87zk ឬ អាចសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមតាមរយៈលេខ ០២៣ ២២០ ២០២/១៨០០២០០២០០