ពានរង្វាន់

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេ អឹម​ ខេ ភីអិលស៊ី បានទទួលពានរង្វាន់ និងការទទួលស្គាល់ចំពោះសមិទ្ធិផលរបស់ខ្លួនជាច្រើននៅក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ្កកន្លងមកនេះ។  ខាងក្រោមនេះគឺជាពានរង្វាន់ និងលិខិតទទួលស្គាល់ដែលគ្រឹះស្ថានរបស់យើងទទួលបាន៖

photo6100157903689329858

2014

Cambodia Banking Award

ពាន់រង្វាន់ “The Outstanding Customer Orientation MFI” ពីកម្មវិធី Cambodia Banking Award របស់ក្រុមហ៊ុន IDG Asia។​

MIX-Award_SPR_2011-768x543

2011

Social Performance Reporting Award

អេ អឹម ខេ ត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយ Giordano Dell’Amore Microfinance Best Practices International Award 2011 ក្នុងការចូលរួមចំណែករបស់ខ្លួនក្នុងការកែលម្អតួនាទី មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដោយផ្លាស់ប្តូរវិធីសាស្រ្ត និងប្រព័ន្ធទៅតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជន ក៏ដូចជាវាយ តម្លៃផលប៉ះពាល់លើជីវភាពរស់នៅរបស់អ្នកទទួលផល ដោយ Fondazione Giodano Dell’ Amore​ ។

ទទួលស្គាល់ស្តីពី Social Performance Reporting Award 2011 ដោយ Microfinance Information Exchange ។

photo6100157903689329857

2013

MF Transparency Award

អេ អឹម ខេ ត្រូវបានទទួលស្គាល់ជា “គ្រឹះស្ថានត្រួសត្រាយផ្លូវសកលក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុតាមរយៈការចូលរួមក្នុងគំនិតផ្តួចផ្តើមកំណត់តម្លៃប្រកបដោយតម្លាភាពនៅកម្ពុជា” ដោយអង្គការ MF Transparency ។

អេ​ អឹម ខេ ទទួលបានពាន់រង្វាន់​ MFI ESG Award សម្រាប់ការបំពេញការងាររបស់ខ្លួនល្អជាងគេក្នុងការធ្វើ ឱ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅ ដោយរួមបញ្ចូលប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះក្នុងការទទួលបានសេវាកម្មមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ដោយ OikoCredit International ។

SmartCampaign_CPP_2016-768x505

2016

SMART Campaign

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេ អឹម​ ខេ ត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាគ្រឹះស្ថាននាំមុខគេក្នុងការប្រើប្រាស់​ប្រាក់រៀលច្រើនជាងគេ ពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និងសមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា។ ពាន់រង្វាន់នេះត្រូវបានប្រគល់ជូនដោយ លោកជំទាវ នាវ ច័ន្ទថាណា ​ទេសាភិបាលរងនៃធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ដល់ លោក គា បូរាណ ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ អេ​ អឹម ខេ។​

អេ អឹម ខេ ត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលអនុវត្តយ៉ាងពេញលេញតាមគោលការណ៍ការពារអតិថិជន ពី SMART CAMPAIGN​ ។​

ពាន់រង្វាន់ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់វគ្គចុងក្រោយក្នុង “កម្មវិធីប្រកួតប្រជែងបរិយាប័ន្នហិរញ្ញវត្ថុ ២០១៦” ពី The Wall Street Journal ដែលឧបត្ថម្ភដោយមូលនិធិ MetLife ។​

ពាន់រង្វាន់ផ្តល់ជូនដោយមូលនិធិ MetLife ដល់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ​អេ​ អឹម ខេ សម្រាប់ការចូលរួមយ៉ាងសកម្មដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងបេសកកម្មរួមនៃការពង្រីកបរិយាប័ន្នហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ២០១៦ នៅទីក្រុង​ហុង​កុង​។

Truelif

2019

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេ​ អឹម​ ខេ ទទួលបានពាន់រង្វាន់ “គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឆ្នើមនៅកម្ពុជាឆ្នាំ​២០១៩”​ ពីកម្មវិធី The Global Business Awards ប្រចាំឆ្នាំលើកទី៥

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេ អឹម ខេ បានទទួលវិញ្ញាបនបត្រជាស្ថាប័នដ៏សំខាន់ដែលធ្វើឱ្យជីវភាព ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រមានភាពប្រសើរឡើង “The Leader Milestone” និងជាស្ថាប័នដំបូងគេនៅក្នុងប្រទេស​កម្ពុជា​ដែល សម្រេចបាននូវភាពជោគជ័យនេះ ដែលផ្តល់ដោយ Truelift។ អេ អឹម ខេ បានចូលរួមប្រកួតប្រជែងជាមួយគ្រឹះស្ថាន ហិរញ្ញវត្ថុចំនួន ៦ ផ្សេងទៀតនៅក្នុងពិភពលោក សម្រាប់ការទទួលស្គាល់ជា អ្នកដឹកនាំដ៏សំខាន់របស់ Truelift ក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ។ ចំនុចរួមតែមួយដែលស្ថាប័នទំាងអស់ត្រូវបានទទួល​ស្គាល់នោះ គឺជាការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ពួកគេក្នុង ការបំពេញសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់​នៅ​ក្នុង​ស្ថានភាពក្រីក្រ។

CGAP-Award-2006-1024x724

2006

Financial Transparency Award

ទទួលស្គាល់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេ អឹម ខេ សម្រាប់ការសម្រេចបានកម្រិតខ្ពស់តាមការអនុលោមតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលមានតម្លាភាព សម្រាប់ពាន់រង្វាន់តម្លាភាពហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ ២០០៦ ដោយ​ CGAP។​

European-MFI-Award_2008-768x543

2008

European Microfinance Award Runner-up

អេ អឹម ខេ ត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជាគ្រឹះស្ថានមួយនៅកម្ពុជាសម្រាប់ពានរង្វាន់មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុសហភាព​អ៊ឺរ៉ុបលើទី២ ស្តីពី “ការទទួលស្គាល់ពីការងាររបស់ខ្លួនក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រតាមរយៈសកម្មភាព​នវានុវត្តន៍ ដើម្បីលើកម្ពស់មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម និងចូលរួមចំណែកក្នុងការបង្កើតវិស័យហរិញ្ញវត្ថុរួមមួយ” ដោយស្ថាប័ន GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ។

UNCDF-Award_2017-768x514

2017

Most Innovative Idea

ត្រូវបានទទួលស្គាល់ ជាគ្រឹះស្ថានដែលបានការបង្ហាញពីគំរូអាជីវកម្មថ្មី និងប្រកបដោយនុវានុវត្តន៍ដើម្បីជម្រុញការប្រើប្រាស់សេវាផ្ទេរប្រាក់ក្នុងបរិយាប័ន្នហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា មីយ៉ាន់ម៉ា ឡាវ និង/ឬប្រទេសវៀតណាម ដោយកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរហិរញ្ញវត្ថុរួមបញ្ចូលគ្នារបស់ UNCDF។​

global-facebook-01-157706934722224

2019

អេ អឹម ខេ ជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលអនុវត្តការងារល្អបំផុតនៅកម្ពុជា

អេ អឹម ខេ​ ត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាគ្រឹះស្ថានដែលបានអនុវត្តការងារល្អបំផុតនៅកម្ពុជា នេះបើយោងតាមស្ថាប័នពានរង្វាន់អាជីវកម្មពិភពលោកលោកប្រចាំឆ្នាំលើកទី៥នៅឆ្នាំ២០១៩

Trophy-Award-2021-05-1

2021

អបអរសាទរ អេ អឹម ខេ ទទួលពានរង្វាន់នយោជកឆ្នើមឆ្នាំ២០២១ នៅកម្ពុជា

ពានរង្វាន់នេះបានទទួលស្គាល់ អេ អឹម ខេ ថាជាគ្រឹះស្ថានដែលមានបរិយាកាសការងារល្អសម្រាប់បុគ្គលិកដើម្បីអភិវឌ្ឍអាជីពការងារនាថ្ងៃខាងមុខ

OutstandingUseKhmerRiel_NBC_2016

2016

អេ អឹម ខេ ទទួលបានការទទួលស្គាល់ពីការលើកកម្ពស់ប្រាក់រៀលពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

អេ អឹម ខេ ទទួលបានការទទួលស្គាល់ពីការលើកកម្ពស់ប្រាក់រៀលពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និង សមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងនៃកម្ពុជា។ ពានរង្វាន់នេះត្រូបានផ្តល់ជូនដោយលោកជំទាវ នាវ ច័ន្ទថាណា ទេសាភិបាលរងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ទៅកាន់លោក គា បូរាណ អគ្គនាយកប្រតិបត្តិ អេ អឹម ខេ

TheWallStreetJournal_2016

2016

កម្មវិធីប្រកួតប្រជែងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ

អេ អឹម ខេ បានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់វគ្គសម្រាំងចុងក្រោយ ក្នុងកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ក្រោមប្រធានបទ ពង្រីកវិសាលភាពធានារ៉ាប់រងសុខភាពដល់អតិថិជនដែលបានប្រើប្រាស់សេវាប្រាក់កម្ចី អេ អឹម ខេ ពី “The Wall Street Journal” សារព័ត៌មានលំដាប់អន្តរជាតិ

MetLifeFoundation_HK2016

2016

ការទទួលស្គាល់ពី MetLife Foundation

អេ អឹម ខេ ទទួលបានការទទួលស្គាល់ពីកម្មវិធី MetLife Foundation “ស្តីពីការរួមចំណែកក្នុងការបំពេញបេសកម្មលើសេវាហិរញ្ញវត្ថុ” ក្នុងទីក្រុងហុងកុង ឆ្នាំ២០១៦

photo6100157903689329861

2013

OikoCredit Award

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ESG ផ្តល់ពានរង្វាន់ ដល់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិញ្ញវត្ថុ អេ អឹម ខេ “ការបំពេញការងារយ៉ាងសកម្មក្នុងការជួយដល់ជនក្រីក្រ និងក្រុមងាយរងគ្រោះតាមរយៈការវារតម្លៃពីសេវាកម្មមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ” ដែលចេញដោយ OikoCredit International

Best Practic

2011

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលអនុវត្តការងារល្អ

ពានរង្វាន់អន្តរជាតិល្អបំផុតរបស់មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ Giordano Dell នៅឆ្នាំ ២០១១ “ដោយទទួលស្គាល់ការចូលរួមចំណែករបស់ខ្លួនក្នុងតួនាទីជាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុសដែលម្របតាមវិធីសាស្ត្រ និងប្រព័ន្ធទៅនឹងតម្រូវការរបស់អតិថិជន ក៏ដូចជាវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់លើការរស់នៅរបស់អ្នកទទួលផល” ដោយ Fondazione Giodano Dell Amore

SMART CAMPAIGN

2021

អបអរសាទរ អេ អឹម ខេ អនុវត្តគោលការណ៍ការពារអតិថិជនបានយ៉ាងល្អពី SMART CAMPAIGN 2021

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេ អឹម ខេ ទទួលបានពានរង្វាន់ជាគ្រឹះស្ថាន ដែលអនុវត្តគោលការណ៍ការពារអតិថិជនបានយ៉ាងល្អពី SMART CAMPAIGN ដែលជាស្ថាប័នឯករាជ្យអន្តរជាតិឯកទេសលើការវាយតម្លៃការ ការពារអតិថិជនក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុលំដាប់ពិភពលោក!
អេ អឹម ខេ នឹងបន្តការប្តេជ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មល្អជូនអតិថិជនប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ និងក្រមសីលធម៌ខ្ពស់។