អត្រា​ប្តូរប្រាក់​ខាង​ក្រោម​បាន​ផ្លាស់​ប្តូរ​តាម​ពេលវេលា​មួយ​ជា​ទៀង​ទាត់នៅ​រៀង​រាល់​ថ្ងៃ​ធ្វើ​ការ ។ ប្រសិនបើ​លោក​អ្នក​ចង់​ដឹង​អត្រាប្តូរប្រាក់​នា​ថ្ងៃ​កន្លង​មក សូម​ជ្រើសរើស​​កាលបរិច្ឆេទ​នៅ​ក្នុង​រូប​ប្រតិទិន​ខាង​ក្រោម ។

អត្រាប្តូរប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ
នាថ្ងៃទី ១៤-ឧសភា-២០២១ ១០:៥៧ ល្ងាច
រូបិយប័ណ្ណ ទិញចូល លក់ចេញ
សូមអធ្យាស្រ័យ អត្រាផ្ដូរប្រាក់របស់យើងខ្ញំុមិនដំណើរការនាថ្ងៃទី ១៤-ឧសភា-២០២១ ១០:៥៧ ល្ងាច.
សម្គាល់៖
- អត្រាប្តូរប្រាក់ខាងលើនឹងត្រូវបានផ្លាស់ប្តូររៀងរាល់ថ្ងៃធ្វើការតែប៉ុណ្ណោះ។
- សម្រាប់​តម្រូវការ​ប្រើប្រាស់​សេវា​ធនាគារ និង​​ព័ត៌មាន​ផ្សេងៗ​ទៀត សូម​ទាក់​ទង​ជា​មួយ​សាខា​របស់​យើង​ខ្ញុំ ដែល​មាន​ទី​តាំង​នៅ​ជិត​លោក​អ្នក​បំផុត ឬ​ក៏​ទាក់​ទង​មក​ការិយាល័យ​ទំនាក់ទំនង​អតិថិជន ។
កម្មវិធី​គណនា​ប្រាក់​ប្តូរ

សូម​បញ្ចូល​ចំនួន​ប្រាក់​ប្តូរ ដោយ​ជ្រើសរើស​យក​ប្រភេទ​ប្រាក់​ដែល​លោកអ្នក​ចង់​ប្តូរ និង​បន្ទាប់​មក​ជ្រើសរើស​យក​ប្រភេទ​ប្រាក់​ដែល​ចង់​ប្តូរ​ទៅ

Customer Service:
Tel: 023 220 202
Toll Free: 1800 200 200